Fakta

Kontaktperson:
Elisabet M. Nilsson
Finansiär:
  • Erasmus+
Ansvarig vid Mau:
Elisabet M. Nilsson
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Aarhus University (DK)
  • Eindhoven University of Technology (NL)
Projektperiod:
01 september 2022 - 31 augusti 2025
Forskningsämne:

Om projektet

De flesta designmetoder som lärs ut på designprogram inom högre utbildning är inriktade mot människor. Vi lär ut metoder för användarcentrerad design, brukardeltagande, deltagarstyrd design (participatory design) och så vidare – men hur är det med intressenter bortom människan och deras värderingar? Tänk om bergen eller floderna också behandlades som intressenter i en designprocess? Eller skogar och träd, fåglar och bin eller till och med ett virus – som förmodligen är en av de mest framträdande intressenterna under åren 2020-22. Hur kan vi lära oss att lyssna på rösterna och värderingarna från våra mer än mänskliga följeslagare?

FN:s Agenda 2030 och de globala målen lägger fokus på tre nivåer: människan, planeten och ekonomi som alla behöver hanteras om vi skall uppnå en mer hållbar utveckling. En "mer-än-mänsklig" designstrategi sätter vår planet och alla levande organismer och samhällen som är beroende av den i centrum för designprocessen. MOVA-projektet tar fram utbildningsmaterial och -aktiviteter som skapar förutsättningar för studenter att utvecklas till ansvarsfulla designers genom att ta hänsyn till och inkludera mer-än-mänskliga värderingar och perspektiv i designprocessen.

Projektet syftar till att:

  • Skapa en förståelse för det nuvarande läget inom fältet design för mer-än-mänskliga värderingar.
  • Ge lärare på designprogram inom högre utbildning tillgång till innovativa utbildningsmaterial och -aktiviteter med fokus på design för mer-än-mänskliga värderingar.
  • Dela utbildningsmaterialet och -aktiviteterna som en öppen utbildningsresurs (Open Eduational Resource, OER).
  • Sprida projektresultat till professionella nätverk för att skapa dialog och kunskapsutbyte om hur undervisning om mer-än-mänskliga värderingar i design inom designutbildning kan utformas för att skapa förutsättningar för en mer hållbar utveckling.

Projektet kommer att resultera i en uppsättning utbildningsmaterial och -aktiviteter med fokus på mer-än-mänskliga värderingar i design publicerade som en OER. Den direkta målgruppen är lärare och programansvariga vid designprogram inom högre utbildning såsom t ex interaktionsdesign, datavetenskap, digitalt lärande, utbildningsteknik, industri- och produktdesign. Den indirekta målgruppen är studenter som via utbildningsmaterialet och -aktiviteterna lär sig designa för mer-än-mänskliga värderingar och perspektiv.

MOVA är en fortsättning på VASE-projektet och bygger vidare på OER’n "Undervisning för värderingar i design: Skapa förutsättningar för studenter att utvecklas till ansvarsfulla designers och utvecklare av framtida teknologier". Genom MOVA kommer OER’n att utvecklas till nästa nivå och också inkludera designmetoder med fokus på mer-än-mänskliga värderingar och perspektiv.