Fakta

Kontaktperson:
Malin Thor Tureby
Finansiär:
  • Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS)
Ansvarig vid Mau:
Malin Thor Tureby
Samarbetspartners:
  • Anne Heimo (projektledare) – professor i folkloristik vid Åbo universitet
  • Helena Ruotsala – professor i etnologi vid Åbo universitet
  • Anne Brædder – postdoktor vid Roskilde universitet
  • Maija Mäki – doktorand och universitetslärare vid Åbo universitet
  • Iben Vyff – doktorand och chef för kulturarv och forskning vid Elsinores museum samt gäststipendiat vid Roskilde universitet
Projektperiod:
01 januari 2022 - 31 december 2024
Forskningsämne:

Om projektet

Projektet NORDIC VOICES syftar till att öka kunskapen om, tillgängligheten och användningen av oral history, livsberättelser och personliga minnen vid nordiska kulturarvsinstitutioner genom att samarbeta med ledande experter från både akademin och olika kulturinstitutioner. I jämförelse med andra länder är användningen av oral history och personliga minnen i nordiska kulturinstitutioners utställningar och digitala arkiv begränsad, eftersom alla nordiska länder har strikta personuppgiftslagar.

I projektet utforskar vi nya och etiskt, kulturellt och socialt hållbara sätt att utöka tillgängligheten och användningen av personliga minnen och berättelser genom att dela kunskaper, erfarenheter i samarbete och dialog mellan ledande forskare och företrädare från kulturarvsektorn i de nordiska länderna.