Fakta

Kontaktperson:
Elina Mikaelsson Midlöv
Finansiär:
  • Blekinge Tekniska Högskola
Ansvarig vid Mau:
Elina Mikaelsson Midlöv
Projektperiod:
04 mars 2022 - 04 september 2024
Forskningsämne:

Om projektet

Allmän palliativ vård ges i större utsträckning i patientens hem, vilket innebär att närstående blir alltmer involverade i vården. Närståendes insatser är ofta en förutsättning för att palliativ vård i hemmet ska kunna tillhandahållas, och en alltmer avancerad vård i hemmet ökar också kraven på närståendes kunskaper. Inom palliativ vård har närstående behov av stöd, trots detta är stödet till dem både underprioriterat och bristande. Dessutom erbjuds stöd till närstående i lägre utsträckning inom allmän palliativ vård än inom specialiserad palliativ vård.

Stödet till närstående inom allmän palliativ vård i hemmet behöver förbättras, både under vårdtiden och efter patientens dödsfall. Forskning om närståendes specifika behov av stöd under vårdtiden och efter patientens dödsfall vid allmän palliativ vård i hemmet behöver utvecklas. Ökad kunskap om detta kan vägleda förbättringar i stödet och bidra till en bättre förståelse för när och vilket stöd närstående behöver, både under vårdtiden och efter patientens dödsfall.