Fakta

Kontaktperson:
Robert Hrelja
Finansiär:
  • K2
Ansvarig vid Mau:
Robert Hrelja
Samarbetspartners:
  • Lena Levin (VTI)
  • Rosalia Camporeale (Lunds Universitet)
Projektperiod:
01 januari 2023 - 31 december 2024
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Planeringen av kollektivtrafiksystem har under lång tid prioriterat s.k. starka stråk. Det kan innebära negativa konsekvenser för vissa resenärsgrupper och deras tillgänglighet. Kollektivtrafikbranschen ser pga. den traditionella prioriteringen av starka stråk ett behov av kunskap om, och ett större hänsynstagande till, sociala aspekter och olika gruppers behov.

Projektet syftar till att analysera hur, och i vilka situationer, planering av kollektivtrafiktjänster kan bli mer stödjande för olika användargruppers behov, såsom barn och unga, äldre och grupper som är transport-fattiga och/eller har funktionsnedsättningar. Projektet analyserar hur kollektivtrafikbranschens aktörer kan balansera potentiellt konkurrerande sociala, ekonomiska och ekologiska mål vid beslut om designen av kollektivtrafiksystem och nät, både ur ett kvalitativt och kvantitativt perspektiv.

Syftet är att öka medvetenheten och reflexionen om hållbar tillgänglighet i planering och beslutsfattande genom att utveckla kvalitativa och kvantitativa metoder och strategier som kan användas av planerare och beslutsfattare i konkret planering, t.ex. under utarbetandet av trafikförsörjningsprogram.

Projektet genomförs i ett nära samarbete med forskare vid Lunds universitet, VTI, Trafikverket och region Stockholm, Västra Götaland och Skåne.