Almedalen, foto: Region Gotland

Universitetens roll i en polariserad värld är temat för paneldiskussionen som Malmö universitet arrangerar. Dessutom medverkar forskare från Malmö universitet i flera andra programpunkter, bland annat om demokrati, brottslighet och humaniorans roll i samhället.

Tisdag 25 juni

Bildkonst, bildning och budget

Maria Lantz, adjungerad professor vid Malmö universitet medverkar i ett samtal om bildförståelsens betydelse. Samtalet arrangeras av Bildkonst Sverige.

Läs om samtalet Bildkonst, bildning och budget

Onsdag 26 juni

Kan det finnas en framtid utan humaniora? 

Hur skulle vi kunna tala om och förstå samtiden utan ord som diskurs, ideologi, genus eller polarisering – begrepp som alla kommit ur humanistisk forskning? Malin Ideland, vicerektor för forskning och forskarutbildning, deltar i ett seminarium som arrangeras av den humanistiska tankesmedjan Humtank.

Mer om seminariet om humaniora

Hur kan olika delar av samhället gemensamt förebygga brottslighet?

Gemensamma insatser från olika delar av samhället är avgörande för att effektivt motverka brottslighet och främja trygghet för alla medborgare. Vad kan göras för att förebygga rekrytering till den organiserade brottsligheten?

Anna-Karin Ivert, biträdande professor vid Malmö universitet medverkar i ett panelsamtal arrangerat av Länsförsäkringar.

Mer om panelsamtalet om brottslighet

Hur skapar man en plattform för långsiktigt trygghetsarbete?

Vad krävs för att samverkan för ökad trygghet ska bli framgångsrik? Hur kan näringsliv och civilsamhälle bidra i det brottsförebyggande arbetet?

Anna-Karin Ivert medverkar i ett samtal arrangerat av LF Göinge-Kristianstad.

Mer om samtalet om trygghetsarbete 

Hur rustar vi forskare för meningsfull dialog med omvärlden?

För att möta dagens samhällsutmaningar behöver forskningsbaserad kunskap komma till användning bland både beslutsfattare och andra. Forskare både behöver och förväntas delta i dialog med samhället mer än tidigare. Hur rustade är forskare för denna uppgift och hur vi kan stödja dem att bli bättre?

Malin Ideland, vicerektor för forskning och forskarutbildning medverkar i seminariet som arrangeras av Vetenskap & Allmänhet och Arena för forskning och demokrati.

Mer om seminariet om forskningsbaserad kunskap 

Torsdag 27 juni

Universitetens roll i en polariserad värld

Under det senaste året har universitetens roll i samhällskonflikter satts i blixtbelysning. Kan och bör lärosäten, som också är myndigheter, ta ställning i konflikter och kontroversiella frågor?

Från både studenter och medarbetare höjs röster om att universitetsledningar ska ta ställning i komplexa frågor. Balansgången mellan akademisk frihet, ansvar och integritet är svår, men också nödvändig att hantera. Den polariserade debatten blir ibland infekterad. Samtidigt behöver olika åsikter och perspektiv brytas och mötas för att hitta konstruktiva vägar framåt. Vilka möjligheter och vilket ansvar har högskolor, universitet, enskilda forskare och studenter att peka på samhällsproblem? Kan och bör lärosäten, som också är myndigheter, ta ställning i konflikter och kontroversiella frågor? Var går gränsen för vad en forskare kan och bör uttala sig om och är det överhuvudtaget möjligt att vara neutral och kunskapsbaserad i en polariserad värld. Välkommen till ett öppet samtal om universitetens roll i samhällsdebatten.

Medverkande
Malin Ideland, moderator (vicerektor med ansvar för forskning och forskarutbildning), Malmö universitet
Rebecka Lettevall, vicerektor för globalt engagemang och mänskliga rättigheter, Malmö universitet
Kim Silow Kallenberg, docent etnologi, Södertörns högskola
Jonas Mattsson, chefredaktör, Forskning & Framsteg
Jakob Färnert, ordförande, Sveriges förenade studentkårer, SFS

Se samtalet live på Almedalen play