Välkommen till Alexander Jansson disputation!

Titel

Likvärdighet i ämnet idrott och hälsa?

Opponent

Docent Stefan Wagnsson, Karlstads universitet

Betygsnämnd

Professor Reidar Säfvenbom, Norges Idrettshøgskole
Docent Beatrix Algurén, Göteborgs universitet
Docent Krister Hertting, Högskolan i Halmstad

Reserv

Professor Karin Redelius, Gymnastik- och idrottshögskolan

Huvudhandledare

Professor Johan R. Norberg

Handledare

Fil.dr. Gunilla Brun Sundblad, affilierad till GIH

Övrigt

Kontakta Alexander för manus. Alla intresserade är välkomna!