Välkommen till Matilda Lindbergs disputation!

Titel

"Exploring ways of empowering pupils in physical education through circus – an action research project".

Opponent

Lektor Camilla Damkjaer, Stockholms konstnärliga högskola

Betygsnämnd

Professor Dean Barker, OsloMet
Docent Inger Eliasson, Umeå universitet
Professor Eva-Carin Lindgren, Högskolan i Halmstad

Reserv

Docent Joacim Andersson, Malmö universitet

Huvudhandledare

Professor Susanna Hedenborg

Handledare

Biträdande professor Kutte Jönsson
Lektor Torun Mattsson

Övrigt

Disputationen livesänds. För manus kontakta Matilda. Alla intresserade är välkomna!