Presentation

Matilda Lindberg, doktorand i idrottsvetenskap, intresserar sig för cirkus och hur hälsa, språk och kreativitet kan utvecklas genom att kroppen är i rörelse. Hon undersöker och utforskar sätt att gå bortom idrottens traditionella format för att hitta nya former att vara fysiskt aktiv på och prata om hälsa, där barn är medskapande.