Presentation

Matilda Lindberg, doktorand i idrottsvetenskap, intresserar sig för nycirkus och hur hälsa, språk och kreativitet kan utvecklas genom att kroppen är i rörelse. Ett annat intresseområde är hur ungdomars tankar kring hälsa och ideal kan diskuteras och förmedlas med hjälp av teater. Hon undersöker och utforskar sätt att gå bortom idrottens traditionella format för att hitta nya sätt att vara fysiskt aktiv på och prata om hälsa, där barn och ungdomar är medskapande.