i

FAKULTETEN FÖR HÄLSA OCH SAMHÄLLE | Disputation
Disputation – Merita Fetahu Neziraj

Fredag 17 maj, 09:00 - 13:00
Allmänna sjukhuset, HS aula AS:E002, Jan Waldenströms gata 25 och livestream
Det här evenemanget har redan passerat
Merita Fetahu Neziraj

Disputationen är avslutad och Merita Fetahu Neziraj avhandling har blivit godkänd av betygsnämnden.

Avhandlingens titel

The stairs of knowledge – prevention of pressure ulcers, malnutrition, poor oral health and falls among older persons in nursing homes. Development and evaluation of the feasibility of an educational intervention.

Huvudhandledare

Docent Malin Axelsson

Handledare

Professor Christine Kumlien
Lektor Peter Hellman
Dr Med Vet Magdalena Andersson, Malmö stad


Opponent

Professor Lars Wallin Högskolan Dalarna

Betygsnämnd

Professor Staffan Karlsson Högskolan Kristianstad
Docent Marie Ernsth-Bravell Hälsohögskolan Jönköping
Docent Jimmie Kristensson Lunds Universitet
Suppleant: Docent Åsa Alftberg Malmö Universitet
Ordförande vid disputationen
Prodekan Lars Plantin Malmö universitet

Anmälan

Disputationen är öppen för alla ingen anmälan krävs.
Om du önskar delta i mingel under betygsnämndens sammanträde:

Anmäl dig här