i

Seminarium
Mikael Bruér – Högre seminariet i Historia och historiedidaktik

Torsdag 30 maj, 15:15 - 17:00
Scylla SC2-314, Nordenskiöldsgatan 6

Doktorand Mikael Bruér ventilerar ett avhandlingskapitel: Digital teknik, historia och historieundervisning.

Tema

Projektet berör en skola i förändring. Fokus ligger på historieundervisningens innehåll och hur historieämnet och historieundervisningen förändras i relation till införandet av digital teknik.

Ordförande

Malin Thor Tureby.