i

Seminarium
Julia Håkansson och Emma Severinsson: Historiebruk i svensk modepress 1920–1970

Torsdag 23 maj, 15:15 - 17:00
Scylla SC2-314, Nordenskiöldsgatan 6

Filosofie doktor Julia Håkansson och Emma Severinsson, universitetslektor i modevetenskap vid Lunds universitet, presenterar sitt forskningsprojekt vid Högre seminariet för Historia och historiedidaktik.

Om projektet

I projektet Historiebruk och mode analyseras historiebruk i ett antal tidskrifter under perioden 1920–1970. Syftet är att synliggöra hur historia används för att ge uttryck för motstånd eller legitimera genus och sexualitet i ett kommersiellt sammanhang. Historiebruk används i modetidskrifter för att ge uttryck för motstånd eller legitimera rådande genusnormer och uttryck för sexualitet. I detta samband tillskrivs mode även en påtaglig kraft att påverka och förändra samhällsutvecklingen.

Ordförande

Marianne Sjöland.