i

MÖTESPLATS FÖR SAMVERKAN | Event
Didaktisk modellering i fritidshem

Torsdag 18 april, 15:00 - 16:00
Digitalt

Tema

Didaktisk modellering i fritidshem med fokus det centrala innehållet säker och ansvarsfull kommunikation i lek och digitala medier.

Bakgrund och frågeställningar

Ämnesområdet säker och ansvarsfull kommunikation i lek och digitala medier inom ramen för fritidsverksamheten behöver beforskas utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv.

  • Vad kan undervisningen i ämnesområdet fokusera på?
  • Hur kan undervisningen genomföras? Varför är det viktigt för barns utveckling och lärande att undervisa om detta?

Projektet fördjupar den ämnesdidaktiska förståelsen kring området säker och ansvarsfull kommunikation i lek och digitala medier genom didaktisk modellering i samverkan med fritidshemslärare i två fritidshem.

Carolina Martinez, Åse Piltz och Erika Lundell på BUS redovisar sitt arbete och vissa resultat från ett praktiknära forskningsprojekt i ULF.

Anmälan stänger 15 april.

Anmäl dig via office forms