i

Seminarium
Överskuldsättning som socialt problem

Onsdag 29 maj, 13:15 - 15:00
Niagara, NI:C1129, Nordenskiöldsgatan 1
Erik Eriksson och Tobias Davidsson

Välkommen till ett seminarium

med doktor i socialt arbete och biträdande lektor Erik Eriksson, Lunds universitet och doktor i socialt arbete och lektor Tobias Davidsson, Göteborgs universitet.

Allmän information

Välkommen att delta i seminariet på plats i Niagara. Ingen anmälan krävs.

Om du har frågor, kontakta ansvarig för seminarieserien Kettil Nordesjö.

Seminariet i socialt arbete är en seminarieserie som arrangeras av Institutionen för socialt arbete (ISA). 

Programmet för seminariet i socialt arbete

 

Skuldsättningsproblem förstås i regel som en privatekonomisk fråga för den enskilda individen att hantera. Detta gestaltas både genom att den främsta politiska lösningen på problemet framställs som utökad undervisning om privatekonomi i skolan, och genom att samhället – utöver en begränsad kommunal budget- och skuldrådgivning och den (också begränsade) möjligheten till skuldsanering – inte riktar några särskilda insatser eller stöd till individer med skuldsättningsproblem.

I forskningsprojekt Skuldtyngd undersöker vi unga vuxnas upplevelser av att leva med skuldsättningsproblem samt hur överskuldsättning påverkar deras inträde i vuxenlivet. Under seminariet lyfter vi fram överskuldsättningens temporala dimensioner och visar på hur skuldsättningen bidrar till social exkludering. Våra resultat visar att skuldsättningsproblem är tätt länkade till andra sociala problem, så som fattigdom, arbetslöshet, hemlöshet, våld och missbruk. Samtidigt som dessa kopplingar är tydliga, behöver överskuldsättning också förstås som ett socialt problem i egen rätt, med distinkta drag som särskiljer det från exempelvis annan typ av fattigdom.