i

MÖTESPLATS FÖR SAMVERKAN | Föreläsning
Samverkansforskning i ett brett matematikdidaktiskt nätverk

Tisdag 16 april, 15:00 - 16:00
Digitalt

Från höstterminen 2023 ingår cirka 15 lärare, från olika stadier och med olika huvudmän, i ett nystartat matematikdidaktiskt ULF-nätverk. Till skillnad från många andra forskningsprojekt som görs ”på” lärare istället för ”tillsammans med” lärare, är tanken att lärarna i detta nätverk ska vara aktivt deltagande i alla delar av forskningsprocessen – att identifiera forskningsfrågor, att designa och genomföra klassrumsnära forskningsprojekt, att analysera datamaterial och skriva fram resultaten.

På detta forum kommer vi att berätta om tankarna bakom nätverket och upplägget för vårt gemensamma forskningssamarbete. Vi kommer att fokusera på möjligheter och utmaningar med den här typen av forskning. Anmäl dig senast 12/4 via länken nedan.

Medverkande: Lisa Björklund Boistrup, Marie Sjöblom och lärare från nätverket.

Anmäl dig här