i

Seminarium
Sexualfilosofiska tankegångar hos Hinke Bergegren 1880–1936

Torsdag 2 maj, 15:15 - 17:00
Scylla SC2-314, Nordenskiöldsgatan 6

Filosofie doktor Peter Bauer ventilerar ett artikelutkast vid Högre seminariet för Historia och historiedidaktik.

Titel

Bättre kärlek utan barn, än barn utan kärlek – sexualfilosofiska tankegångar hos Hinke Bergegren, 1880–1936.

Ordförande

Erica Li Lundqvist.