i

Seminarium
Skadereducerande socialt arbete – ett förslag till ett nytt koncept

Onsdag 22 maj, 13:15 - 15:00
Niagara, NI:C1129, Nordenskiöldsgatan 1
Skadereducerande socialt arbete – ett förslag till ett nytt koncept

Välkommen till ett seminarium

med docent Torkel Richert, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet.

Allmän information

Välkommen att delta i seminariet på plats i Niagara. Ingen anmälan krävs.

Seminariet i socialt arbete är en seminarieserie som arrangeras av Institutionen för socialt arbete (ISA). Om du har frågor, kontakta ansvarig för seminarieserien Kettil Nordesjö.

Programmet för seminariet i socialt arbete

 

Socialt arbete med personer som använder narkotika har traditionellt haft fokus på rehabilitering och drogfrihet. Under senare år har idén om skadereduktion utmanat detta fokus och allt fler socialarbetare arbetar idag inom skadereducerande verksamheter. Genom intervjuer med 22 socialarbetare i Malmö undersöker vi hur de ser på likheter, skillnader och möjliga konflikter mellan socialt arbete och skadereducering som perspektiv, samt hur de bedömer och hanterar olika dilemman och utmaningar i det vardagliga arbetet.

Vi introducerar begreppet skadereducerande socialt arbete (Harm Reduction Social Work) för att visa hur socialt arbete med narkotikaanvändare kan ha ett primärt fokus på att minska skador och risker utan krav på drogfrihet, samtidigt som det innebär ett helhetsperspektiv som stärker motivation till förändring och underlättar återhämtning. Studien pekar på hur skadereducerande socialt arbete kan vara en förutsättning för snarare än en motpol till rehabilitering.

Läs mer här