i

Seminarium
Swedish Riksdag 1867–2022: An ecosystem of linked open data (SWERIK)

Torsdag 25 april, 15:15 - 17:00
Scylla SC2-314, Nordenskiöldsgatan 6

Universitetslektor Fredrik Norén (K3) gästar Högre seminariet för Historia och historiedidaktik och presenterar ett RJ-finansierat infrastruktursprojekt. 

 

Om SWERIK-projektet

Huvuddelen av alla svenska riksdagsdokument – debatter, propositioner, motioner och utskottsbetänkanden – har digitaliserats under det senaste decenniet. Detta material utgör en rik källa för att studera svensk lagstiftning, politisk kultur och demokratisk utveckling. Dock har avsaknaden av en grundlig metadatastruktur och länkade parlamentariska data, samt lapptäcket av luckor och digitaliseringsfel, skapat en något primitiv forskningsinfrastruktur. Syftet med SWERIK-projektet, som är ett samarbete med Riksdagsbiblioteket, är att ta itu med dessa begränsningar genom att konstruera en forskningskorpus med ett ekosystem av länkade öppna data från tvåkammar- och enkammarriksdagen, från 1867 till idag.

SWERIK-projektet (på engelska)