i

Seminarium
Vikingar och vikingatid i skandinavisk historiekultur

Torsdag 13 juni, 15:15 - 17:00
Scylla SC2-314, Nordenskiöldsgatan 6

Fil. dr. Julia Håkansson presenterar ett textutkast med titeln "Vikingar och vikingatid i skandinavisk historiekultur” vid Högre seminariet i historia och historiedidaktik.