Kylsystem står redan idag för en mycket stor andel av den totala energikonsumtionen i varma klimat. Det kostar på, för både plånbok och miljö. Arkitekten och forskaren Marwa Dabaieh utvecklar nu ett klimatvänligt kylsystem.

Luftkonditionering är norm över hela landet i Egypten där Marwa Dabaieh, expert på hållbar och miljömedveten arkitektur, testat sitt nya passiva kylsystem. Men det betyder inte att de boende har råd med det. Luftkonditionering är mycket dyrt i både inköp och drift, särskilt när det drivs på el. Många invånare bor dessutom utanför elnätet.

Behovet av kylsystem kommer öka också i Sverige i takt med att värmeböljor blir vanligare.

Lera, vind och vatten

Marwa Dabaiehs innovation baseras på så kallat do it yourself-koncept (DIY). Konstruktionen, som bygger på passiv kylning med hjälp av traditionella lertrattsformar, ska både förbättra bostädernas inomhustemperatur och luftfuktighet.

Genom att kombinera lertrattar, vatten och den naturliga kraften från sol och vind, är målet att sänka inomhustemperaturen med tio grader. I Sverige skulle det handla om att gå från 35 grader till 25 grader inomhus under en riktigt varm sommardag. Hennes experimentella försök har hittills varit lovande. I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel presenterar Marwa Dabaieh en sänkning av inomhustemperaturen med två grader vid försöken i Kairo. Sedan dess har hon uppnått en sänkning med sex grader.

Värmeböljor hotar Sverige

Höga temperaturer inomhus är en hälsorisk som kan få allvarliga konsekvenser för både psykisk och fysisk hälsa. Det märktes också i Sverige våren och sommaren 2018 som var bland de varmaste i modern tid. Överdödligheten jämfört med tidigare somrar var det året 700 dödsfall, enligt Folkhälsomyndigheten. Även om det inte går att veta säkert vilka dödsfall som berodde på värmen var dödligheten som högst under de varmaste veckorna.

I somras såg flera europeiska länder en överdödlighet under den värmebölja som drabbade södra i Europa i somras. Grekland hade en överdödlighet på 1 400 personer under första veckan i augusti och då var ökad dödlighet på grund av corona undantaget. Även Frankrike hade 1500 fler dödsfall samma vecka.

Höga temperaturer påverkar också fokus och koncentration vilket varken är bra för ekonomin eller samhället, menar Marwa Dabaieh. Luftkonditionering blir som en naturlig konsekvens allt vanligare i svenska hus. Elpriset är dock en faktor också i Sverige. Under vintern har elpriserna varit rekordhöga i hela landet.

– Vissa personer, som pensionärer, arbetslösa och flyktingar, har inte råd med luftkonditionering då det är dyrt. Det innebär att dödligheten riskerar att öka när värmeböljorna blir vanligare i Sverige. Det är tragiskt att vi behandlar människor på detta sätt istället för att förbereda oss för allt högre temperaturer, säger Marwa Dabaieh.

Nästa steg är att fortsätta utvecklingen av det hållbara och passiva kylsystemet.

– Lera är inte dyrt vilket gör konstruktionens pris överkomligt. Men det är dyrt att utveckla metoden. Jag drivs av ren passion för detta, men behöver resurser för att ta piloten vidare. Nu hoppas jag på innovationsstöd för att kunna skala upp, säger Marwa Dabaieh.

Text: Ellen Albertsdottir

Om forskningen

Marwa Dabaieh kombinerar miljö och arkitektur i sin forskning och har bland annat arbetat med klimatneutralt byggande och då särskilt också tittat på temporära byggnader för flyktingar. Hennes arbete inbegriper såväl livscykelanalyser av byggmaterial som forskning kring boendedeltagande designprocesser.