I takt med att befolkningen blir äldre så ökar också förekomsten av vissa åldersrelaterade hälsorisker, som trycksår, undernäring, dålig munhälsa och fall. Nu har forskare vid Malmö universitet kartlagt förekomsten av dessa hälsorisker bland äldre personer som får kommunal vård i södra Sverige.

Den nya studien är en del i det fleråriga forskningsprojektet Prosenior. I den här delstudien har forskarna kartlagt förekomsten av fyra välkända hälsorisker bland äldre personer: trycksår, undernäring, dålig munhälsa och fall.
– Närmare 90 procent av personerna i studien hade åtminstone en av de här hälsoriskerna, säger Merita Fetahu Neziraj, huvudförfattare till studien och doktorand vid Malmö universitet.

I studien har man samlat in data från över 12 000 äldre personer som fått kommunal vård i södra Sverige och varit registrerade i kvalitetsregistret Senior Alert.
– Tidigare forskning visar att hälsoriskerna ofta hänger ihop. Om man till exempel har risk för dålig munhälsa leder det kanske till att man inte kan äta ordentligt. På sikt kan det leda till att man bli undernärd och får trycksår eller faller, säger Merita Fetahu Neziraj.
– Genom att titta på dessa hälsorisker tillsammans får vi en omfattande bild över förekomsten av hälsoriskerna bland äldre personer.

Kartläggningen visar även att förekomsten av risk för trycksår, dålig munhälsa och fall var högre på demensboenden jämfört med korttidsboenden, särskilda boenden och hemsjukvården.
– Sådan kunskap kan vara viktig för sjuksköterskor och annan vårdpersonal i deras dagliga arbete, inte minst för personalen som arbetar på demensboenden, säger Merita Fetahu Neziraj.

När Prosenior-projektet avslutas 2024 ska forskarna ha utvecklat, testat och utvärderat en metod för att minska dessa hälsorisker bland äldre personer som bor på särskilt boende i Malmö stad. Kommunen är samarbetspartner i Prosenior och kommande studier inom projektet ska bedrivas i Malmö stads verksamheter.

– Det är otroligt viktigt att personalen får vara involverad i utvecklingsprocessen framöver. Att de känner att det vi jobbar fram kommer kunna hjälpa dem i deras dagliga arbete, säger Merita Fetahu Neziraj.

Text: Anna Dahlbeck

Fakta

I studien inkluderades 12 518 äldre personer som erhöll kommunal vård i södra Sverige och bodde på korttidsboenden, särskilda boenden, demensboenden, fick hemsjukvård samt var registrerade i kvalitetsregistret Senior Alert. Här kan du läsa den nya studien i sin helhet:

Prevalence of risk for pressure ulcers, malnutrition, poor oral health and falls – a register study among older persons receiving municipal health care in southern Sweden

Prosenior är ett flerårigt forskningsprojekt som pågår till 2024. Här kan du läsa med om projektet och ta del av tidigare publikationer.

Länk till samlingsssidan för Prosenior

Merita Fetahu Neziraj är doktorand i vårdvetenskap vid fakulteten för Hälsa och samhälle. Hon är huvudansvarig för den nya studien och kommande delstudier i projektet. Delstudierna ligger även till grund för hennes avhandling.