Malmö universitet kommer under våren 2024 att inrätta ett Societal Impact Lab i partnerskap med Swedbanks Ägarstiftelse Skåne. Labbet, som är ett ettårigt idéutvecklingsprogram, har målet att forskning vid universitetet ska utvecklas till hållbar långsiktig samhällsnytta för att möta samhällsutmaningar.

– Nyttiggörandet av forskning är viktigt för att säkerställa att vetenskapliga resultat verkligen omsätts i praktiken för att gynna samhället som helhet. Det är även ett sätt att attrahera forskningsfinansiering som främjar excellent forskning som möter dagens och morgondagens utmaningar, säger Charlotte Ahlgren Moritz, vice rektor för samverkan och innovation vid Malmö universitet.

Malmö universitets Societal Imapct Lab finansieras via en donation, delvis av Swedbanks Ägarstiftelse Skåne, och arbetet kommer att ledas av Mau innovation som finns till för att bidra till att skapa nytta med forskningen. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och samhällsentreprenörskap Mötesplats Social Innovation (MSI), universitets holdingbolag Mau Holding AB och Swedbank.

Labbet kommer att starta sitt första program under hösten 2024.