Utvecklingen mot smarta städer går en i snabb takt. Men vem gynnas av alla digitala lösningar och vem hamnar utanför? Vem tjänar på det och hur påverkar omvandlingen människorna som bor där? Det är några av frågeställningarna på en internationell forskningskonferens på Malmö universitet.

Smarta städer berör allt från sensorer som registrerar hur folk rör sig i trafiken och övervakningskameror till olika digitala plattformar som Uber och elsparkcyklar. Datainsamling ökar förståelsen för hur olika funktioner används och hur det påverkar staden. Den kan tjäna som underlag för stadsplanering, men också handla om rent kommersiella intressen där multinationella företag ser marknader över hela världen.

– Smarta städer har blivit ett mantra och en fjäder i hatten för stadsplanerare. Olika produkter köps in och den information som samlas in om oss riskerar att bli del av en slags privatisering. Risken är att vi förlorar insyn och transparens, säger Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad vid Malmö universitet och arrangör av konferensen Beyond Smart Cities Today: Power, Justice and Resistance.

Teknik som ger makt

Smarta städer ger inte självklart svaren på miljöfrågor, segregation eller behovet av billiga bostäder, menar Carina Listerborn. Hon betonar att det inte handlar om att vara emot idén som sådan – ”tekniken är varken god eller ond” – men att man måste vara medveten om vilken makt den ger till den som har verktyget i sin hand och att belysa att vissa grupper exkluderas i den snabba utvecklingen.

– Alla kan inte använda digitala resurser. Äldre kan till exempel ha svårt för att resa kollektivt, och det finns risk att vissa grupper övervakas mer än andra. Det är lätt att bara dras med, ibland har vi tekniken klar innan vi vet frågan som vi vill att tekniken ska lösa, säger Carina Listerborn.


Behövs mer samhällsvetenskapliga perspektiv

Lösningarna ges ofta ur ett ingenjörsperspektiv som kanske inte tar med alla aspekter, menar hon. När elsparkcyklarna kom fanns det inte något regelverk på plats; kommunerna kunde inte säga nej till dem och trafikregler sattes ur spel.

– Vi behöver lägga mer samhällsvetenskapliga perspektiv på utvecklingen av smarta städer och ifrågasätta vem som har makten över teknikutvecklingen. Vem äger frågan? säger Carina Listerborn.

Text: Magnus Jando

Fakta om Beyond Smart Cities Today

Beyond Smart Cities Today: Power, Justice and Resistance hålls 16-17 juni på Malmö universitet och samlar 100 deltagare från ett 20-tal länder. Konferensen diskuterar smarta städer utifrån ett samhällsvetenskapligt och historiska perspektiv, för att belysa utmaningar som finns idag, men också för hur vi kan göra tekniska och digitala lösningar demokratiska och inkluderande. En slutsession har fokus på tjänstemän och planerares roll.