Luktträning var tidigare mest något för vinentusiaster, rehabpatienter, parfymister och doftforskare som Simon Niedenthal. När han nu 2021 med kollegor lanserar en ny luktträningsapparat ser läget som bekant helt annorlunda ut.

 Vanligtvis sker luktträning hemma eller på sjukhus.

­– Lukta på olika saker du har hemma, som kryddor, varje dag i femton till tjugo minuter. Det är som vilken annan träning som helst. När du upprepar en aktivitet blir du bättre på den, säger Simon Niedenthal, doftforskare vid Malmö universitet.

Luktträning hemma

Det enskilt tydligaste symptomet på covid-19 är luktförlust. Men långt innan covid-19 såg Simon Niedenthal ett behov av strukturerad luktträning utanför labb- och sjukhusmiljö.

Resultatet är Exerscent som är en luktträningsapparat som kopplas till ett datorspel. Spelet går ut på att samla poäng genom att identifiera olika dofter. Då luktträningen sparas i en databas kan både vårdgivare och forskare se hur det går för användaren.

Konstruktionsfilen är gratis att ladda ned och kan skrivas ut i 3D-skrivare. Utöver det krävs elektronik och valfria dofter som går att köpa i handeln.

– Poängen med Exerscent är att göra luktträning tillgänglig för så många som möjligt. Den är lätt att sätta ihop och enligt vår studie enkel att använda, säger Simon Niedenthal.

Frukt svårare känna igen

Forskarnas användarstudie med Exerscent involverar 11 deltagare som alla uppgav normalt luktsinne. Deltagarna kände i genomsnitt igen 66 procent av dofterna och hade lättare för grönsaker och kryddor än frukt och blommor. Här ser forskarna en potential med ökad luktträning för högre träffprocent.

Exerscent kan användas för rehabilitering efter covid-19 eller andra virusinfektioner som orsakat luktförlust. Men det är också ett alternativ för yrkesverksamma inom mat, dryck och doft. Även äldre kan behöva luktträna. Luktsinnet försämras nämligen med åldern.

Dessutom kan kräsna barn ha nytta av luktträning.

– Acceptans och gillande handlar om vana. Att låta första steget vara att lukta på mat, istället för att äta den, skulle kunna vara ett sätt att gradvis öka toleransen. Eftersom det är ett datorspel kan det också tänkas passa barn, säger Simon Niedenthal.

Bakom Exerscent står förutom Simon Niedenthal också Johannes Nilsson och David Cuartielles vid K3 vid Malmö universitet samt Teodor Jernsäther, Maria Larsson och Jonas K. Olofsson vid Stockholms universitet .

– På frågan vilket sinne du inte skulle vilja förlora skulle de flesta nog svara synen eller hörseln. Men de som nu förlorat sitt luktsinne förstår bättre vilken förlust det faktiskt är. Vid till exempel demens är luktsinnet det första som går förlorat. Det finns en koppling mellan dofter och minnen – det tror jag de flesta känner rent intuitivt, säger Simon Niedenthal.

Text: Ellen Albertsdottir

Fakta: Om Exerscent

Luktträningsapparaten Excersent är resultatet av ett sexårigt forskningsprojekt finansierat av Riksbanken och Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Apparaten bygger på en liten dator (mikrokontroll) som från början utvecklats av David Cuartielles för undervisning vid institutionen K3 vid Malmö universitet.

Excersent och dess potential beskrivs i den vetenskapliga artikeln ”A method for computerized olfactory assessment and training outside of laboratory or clinical settings”  publicerad i tidskriften i-Perception.  

Vetenskaplig artikel: “A method for computerized olfactory assessment and training outside of laboratory or clinical settings”