För första gången tas ett samlat grepp på Malmös queera historia – och det i en app, med en fysisk kartguide och en antologi. Det är resultatet av ett samarbete mellan Malmö universitet, Malmö Stadsarkiv och appen Be Here Then.

– I flera andra städer har den här typen av platsspecifika historiska skildringar av hbtqia+-personers livsmöjligheter nedtecknats, och det har blivit tydligt att plats spelar en central roll för hur queera liv formas. Men detta har saknats i Malmö, säger Matilda Svensson Chowdhury, lektor vid Malmö universitet som driver projektet tillsammans med Pål Brunnström, forskare vid Institutet för studier i Malmös historia, Malmö universitet, samt Karin Sjöberg vid Malmö Stadsarkiv.

Antologin ”Queera historier från Malmö” släpps under World Pride som startar 12 augusti, och samlar berättelser och bilder från Malmös queerhistoria. Hbtqia+-innehållet i appen Be Here Then och Stadsarkivets fysiska kartguide ”A Ride to Pride” släpps vid samma tillfälle. De ger mer snabba bitar av historien, berättar Charlotte Rodenstedt som står bakom appen.

I appen går det att ta del av en kombination av historiska bilder och kortare texter kring specifika platser, händelser och personer. Du måste dock vara rent fysiskt på den aktuella platsen för att kunna ta del av den platsspecifika berättelsen i mobilen.

– Appen och kartguiden är bra sätt för besökare av WorldPride att upptäcka staden samtidigt som det är ett sätt för malmöborna att upptäcka Pride och hbtq-Malmö, säger Charlotte Rodenstedt.

– Det är jättekul att kartguiden, som lyfter fram ett 40-tal historiska platser, också blir digital, och att Stadsarkivets bildsamling synliggörs i ett nytt sammanhang. Samarbetet visar att vi är en del i ett större sammanhang, men det innebär också att vi når ut till betydligt fler, säger Karin Sjöberg,

Berättar själva

Samarbetet bottnar dels i en populär föreläsningsserie om Malmös queerhistoria som Pål Brunnström och Institutet för studier i Malmös historia vid Malmö universitet arrangerade på stadsbiblioteket våren 2019, dels i ett projekt med kartguider som Stadsarkivet arbetat med sedan tidigare.

– Många minns, och det finns många fantastiska berättelser, men det finns väldigt lite som är nedtecknat. Varför har inte fler skrivit om detta, frågade vi oss. Vad vi nu kan visa är en blandning av bilder och brottstycken av Malmös queerhistoria. De är motsägelsefulla och bildar inte någon entydig berättelse om staden, eller att saker entydigt blivit bättre över tid, säger Pål Brunnström.

I antologin finns en blandning av texter med akademiker som skriver utifrån sin forskning samt olika aktörer i Malmös hbtqia+-community som skildrar sin egen historia.

– Vi har försökt komma ut brett med inbjudan och alla som velat vara med har fått skriva. Det är vanligare att akademiker eller journalister skriver böcker om queerhistoria. Här låter vi personerna som var med berätta sina historier själva, vilket är annorlunda och nytt, säger Matilda Svensson Chowdhury.

Appen, som bygger sitt hbtqia+-material på antologin samt material från Kira förlag och Stadsarkivets kartguide och bildsamling, är ett nytt steg för Institutet för studier i Malmös historia. Institutet har en lång tradition av att organisera populära stadsvandringar i Malmö, menar Pål Brunnström:

– Vi uppfattar stadsvandringen som en pedagogik som gör det enkelt för folk att ta till sig historia och även komplicerade resonemang. Att göra det digitalt, liksom med en fysisk kartguide, är en utveckling av den pedagogiken som känns spännande och rolig, avslutar Pål Brunnström.

Text: Ellen Albertsdottir

Mer om antologin och kontakt

Antologin släpps torsdagen den 12 augusti kl. 11:00, i Pride House (Malmö Live) i Malmö.

Kalender: Boksläpp – Queera historier från Malmö