Presentation

Jag är verksamhetsdoktorand och delar min tid mellan Skånes universitetssjukhus och Malmö universitet. Den kliniska delen består av arbete som sjuksköterska och sexualrådgivare vid hjärnskadeenheten inom Rehabiliteringsmedicin. Mitt doktorandarbete berör forskning kring sexualitet efter förvärvad hjärnskada. Målet är att undersöka hur sexualiteten kan ha förändrats efter en förvärvad hjärnskada för personer som deltagit i hjärnskaderehabilitering i Sverige, samt att få en förståelse för vilka förutsättningar det finns inom rehabiliteringsmedicin för att bemöta eventuella behov av sexualrådgivning.

Forskningsprojekt

Aktiviteter