Forskningsämnet Hälsa och samhälle är ett flervetenskapligt ämne inriktat mot studier av människors hälsa och välbefinnande.

Hälsa och samhälle rymmer en mångfald av perspektiv och problemområden, och därmed även akademiska discipliner. Kliniska vetenskaper, samhällsvetenskap och humaniora vävs samman i utforskandet av relationen mellan exempelvis sociala, psykologiska, kulturella, politiska, ekonomiska, rättsliga och filosofiska aspekter, å ena sidan, och hälsa och sjukdom å andra.

Forskningsämnet rymmer även studier och utveckling av de vetenskapliga metoder och teorier som skapar förutsättningar för sådan forskning.

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 13

Forskarutbildning

Malmö universitet har forskarutbildning i hälsa och samhälle.

Läs om forskarutbildningsämnet