Hälsa och samhälle (HoS) är ett forskningsämne där syftet är att studera individers och gruppers hälsa och sjukdom i förhållande till samhälleliga villkor och strukturer.

Hälsa och samhälle rymmer en mångfald av perspektiv och problemområden, och därmed även akademiska discipliner. Medicin- och hälsovetenskaper, samhällsvetenskap och humaniora vävs samman i utforskandet av relationen mellan exempelvis sociala, psykologiska, kulturella, politiska, ekonomiska, rättsliga och filosofiska aspekter, å ena sidan, och hälsa och sjukdom å andra.

Forskningsämnet rymmer även studier och utveckling av de vetenskapliga metoder och teorier som skapar förutsättningar för sådan forskning.

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 31
Totalt antal träffar: 42

Forskarutbildning i hälsa och samhälle

Malmö universitet har forskarutbildning i hälsa och samhälle.

Hälsa och samhälle är ett flervetenskapligt ämne inriktat på studier av människors hälsa och välbefinnande.

Utifrån ett integrerat medicinskt och samhälleligt perspektiv analyseras individers och gruppers hälsosituation och hur denna påverkas av processer på samhällsnivå.

Vidare studeras, ämnesinriktat eller flervetenskapligt, olika former för att förebygga och förhindra ohälsa och hälsorelaterade problem.

Kontaktperson för forskarutbildningen: Sara Johnsdotter

Mer om forskarutbildning vid Malmö universitet