Hälsa och samhälle (HoS) är ett forskningsämne där syftet är att studera individers och gruppers hälsa och sjukdom i förhållande till samhälleliga villkor och strukturer.

Hälsa och samhälle rymmer en mångfald av perspektiv och problemområden, och därmed även akademiska discipliner. Medicin- och hälsovetenskaper, samhällsvetenskap och humaniora vävs samman i utforskandet av relationen mellan exempelvis sociala, psykologiska, kulturella, politiska, ekonomiska, rättsliga och filosofiska aspekter, å ena sidan, och hälsa och sjukdom å andra.

Forskningsämnet rymmer även studier och utveckling av de vetenskapliga metoder och teorier som skapar förutsättningar för sådan forskning.

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 28
Totalt antal träffar: 29

Forskarutbildning

Malmö universitet har forskarutbildning i hälsa och samhälle.

Läs om forskarutbildningsämnet