Presentation

Anna-Lena Godhe har doktorerat i Tillämpad Informationsteknologi med inriktning mot Utbildningsvetenskap på Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse rör digitaliseringen av skolan i allmänhet, och av språkundervisningen i synnerhet. Anna-Lena har också arbetat med skolutveckling på kommunal nivå och t.ex. lett forskningscirklas om språkutveckling i ämnesundervisningen. Under perioden 2021-2023 kommer Anna-Lena att ha sin huvudsakliga sysselsättning i ett forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Projektet görs i samarbete med skolförvaltningarna i Malmö kommun och fokuserar på digitaliseringen av stadens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Mer information om projektet finns här; https://www.rj.se/anslag/2020/skolors-och-forskolors-digitalisering-och-digitala-kompetens-i-praktiken/

Aktiviteter