Presentation

Doktorand med forskningsintresse inom ämnena oral mikrobiologi, orala biofilmer, saliv, salivfunktion, samverkan mellan orala bakterier och människans salivproteiner, i relation till oral hälsa.

Aktiviteter