Presentation

Doktorand med forskningsintresse inom ämnena saliv, salivfunktion, oral mikrobiologi, orala biofilmer, samverkan mellan orala bakterier och människans salivproteiner, i relation till oral hälsa.

Forskningsprojekt