Presentation

Forskare inom ämnena oral mikrobiologi, orala biofilmer, saliv, salivfunktion, och samverkan mellan orala bakterier och människans salivproteiner.

Aktiviteter