Presentation

Jag är doktorand i språk- och litteraturdidaktik och del av den tvärvetenskapliga forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter.

Mitt avhandlingsprojekt är en aktionsforskninginspirerad studie som undersöker vilka aktiviteter som är strategiskt viktiga i en transsspråkande svensk undervisningskontext på grundskolan för att bidra till elevers empowerment, meningsskapande och inkludering.