Presentation

Jag är doktorand i språk- och litteraturdidaktik och del av den tvärvetenskapliga forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter. Mitt avhandlingsprojekt är en aktionsforskningssstudie som undersöker villkoren för pedagogiskt transspråkande i ämnesundervisning i språkligt hetereogena klasser i åk 6 och 7.