Presentation

Jag är doktor i internationell migration och etniska relationer (IMER) och forskare vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) vid Malmö universitet. Min bakgrund (kandidat och master) är inom socialantropologi och jag har omfattande erfarenhet av etnografisk fältarbete från Spanien, Bolivia, Sverige och Senegal.

I min doktorsavhandling Expectations and Experiences of Exchange: Migrancy in the Global Market of Care between Spain and Bolivia (2019) undersökte jag hur omsorgsarbete utbyts inom och utanför den globala marknaden, hur värdet av detta omsorgsarbete ändrar form över tid och rum, och vilka effekter detta har på transnationella familjer med säte i Spanien och Bolivia.

Efter min doktorsexamen har jag arbetat i Horizon 2020-projektet Normer och värderingar i europeisk migration och flyktingkris (NoVaMigra). Här har jag undersökt normer och värderingars roll i det svenska vidarebosättningssystemet och integrationsfältet genom fältarbete med praktiker från offentlig sektor och civilsamhällesorganisationer i Sverige.

Mina huvudsakliga forskningsintressen kan sammanfattas som migrationens effekter på sociala relationer och värderingar – såväl på intim familjenivå som i mottagar- och sändarkontexter.

Publikationer