Presentation

Teknologie doktor i Byggnadsekonomi, Universitetslektor i Fastighetsvetenskap och Arkitekt SAR/MSA. Undervisar i programmen för Fastighetsföretagare och Fastighetsförmedling 180hp. Ämnesområden: byggnadsteknik, byggprocess och hållbart byggande samt förvaltning av fastighetsinstallationer.