Presentation

Johan Ekstedts forskning fokuserar på migration till Europa och asylbyråkrati, särskilt på mikronivåperspektiv. Med utgångspunkt i nyinstitutionalism och teoribildinging kring frontlinebyråkrati tittar han på Europeiska unionens asylbyrås (European Union Agency for Asylum, EUAA) arbete vid Europas yttre gränser.

Andra forskningsintressen inkluderar återvändande, offentlig förvaltning, EU:s migrationspolitik, svensk asylpolitik och vidarebosättning.

Undervisning på Kandidatnivå:

  • International Migration & Ethnic Relations I
  • International Migration & Ethnic Relations II
  • Refugees and Asylum Law
  • Politisk organisation & styrning
  • Statsvetenskap I (Global Politik)

Gästlärare på:

  • Grunder i Polisärt arbete (Polisutbildningen)
  • Global Politics as Social Science (Mastersnivå)