Presentation

Jag är doktorand i historia och historiedidaktik vid institutionen för Samhälle, kultur och identitet. Min avhandling Historia och nationalism: Sverigedemokraternas och Dansk Folkepartis historiska berättelser behandlar Sverigedemokraternas och Dansk Folkepartis historiebruk under perioden 1988–2022. I mina studier dekonstruerar jag politisk historieförmedling med syftet att öka förståelsen för hur historia används för att skapa och upprätthålla nationella identiteter, samtidigt som historien görs till ett politiskt medel för att mobilisera väljare.

Andra forskningsintressen finns inom områdena museologi, kulturarv och kulturarvspedagogik.

Utöver mina doktorandstudier är jag samverkanskoordinator för kandidatprogrammet Historiska: inriktning mot kulturarvsstudier, samt undervisar i ämnena historia och kulturarvsstudier.