JH

Julia
Håkansson
Doktorand

email icon julia.hakansson@mau.se
phone icon 040-6657560

location Institutionen för samhälle, kultur och identitet


Mer om min forskning

Presentation

Jag är doktorand i historia och historiedidaktik vid institutionen för Samhälle, kultur och identitet. I mitt forskningsprojekt undersöks och jämförs hur nationalistiska partier i Sverige och Danmark använder historia i deras sätt att skapa och upprätthålla nationella identiteter.

Frågeställningarna grundar sig i ett intresse för historiska berättelser i relation till historiebruk, historiekultur och historiemedvetande.

Andra forskningsintressen finns inom områdena museologi, kulturarv och kulturarvspedagogik, samt historieförmedling och historiska berättelser på museer.