Presentation

Jag är doktor i historia och historiedidaktik vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet. Våren 2023 disputerade jag med avhandlingen Historia och nationalism: Sverigedemokraternas och Dansk Folkepartis historiska berättelser, som behandlar Sverigedemokraternas och Dansk Folkepartis historiebruk under perioden 1988–2022. Avhandlingen har belönats med utmärkelsen Årets avhandling vid Malmö universitet 2023.

Jag forskar inom områdena historiedidaktik och kritiska kulturarvsstudier, ofta med fokus på nationella berättelser och historiens meningskapande funktioner i nutiden.

Jag undervisar i ämnen historia, historiedidaktik och kulturarvsstudier vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet. Utöver det är jag kulturarvskoordinator för institutionen, vilket innebär att jag arbetar både forskningsinitierande och med fokus på samverkan mellan utbildning och kulturarvsverksamheter.