Presentation

Jag är doktorand i historia och historiedidaktik vid institutionen för Samhälle, kultur och identitet. Mitt forskningsområde är historiebruk och historiekultur i en politisk kontext i Sverige och Danmark, med fokus på sent 1980-tal och framåt. Politisk historieförmedling dekonstrueras för att öka förståelsen för hur historia används för att skapa och upprätthålla nationella identiteter, samtidigt som historien görs till ett politiskt medel för att mobilisera väljare.

Andra forskningsintressen finns inom områdena museologi, kulturarv och kulturarvspedagogik.

Utöver mina doktorandstudier är jag samverkanskoordinator för kandidatprogrammet Historiska: inriktning mot kulturarvsstudier, samt undervisar i ämnena historia och kulturarv- och kulturarvspedagogik.