Presentation

Jag är specialist i psykiatri och verksam på Institutionen för Vårdvetenskap på Malmö Universitet som universitetslektor och docent i vårdvetenskap med inriktning psykosomatik. Har lång erfarenhet som konsultpsykiater inom somatiska discipliner och arbetat fn som sådan på Hudkliniken, SUS Malmö. Jag är leg psykoterapeut och handledare i psykodynamisk psykoterapi. Pedagogisk erfarenhet av och utbildning i kommunikation mellan vårdgivare och patient enligt IPR (interpersonal recall-videobaserad), på svenska Kagan-Wretmark modellen. Forskningsinriktning och –intresse är psykosomatik, det cirkulära sambandet mellan psyke och kroppslig sjukdom, särskilt stress forskning avseende livshändelser, ångest, depression och personlighetsfaktorer, i ett kliniskt perspektiv. Obstetrisk riskforskning med inriktning på fostret/barnets utveckling och med särskilt fokus på senare psykiatrisk risksjukdom som schizofreni, genererade ”McNeil-Sjöström OC skalan, en skattningsskala inom högriskforskning där olika obstetriska och neonatala risktillstånd med fokus på syrgasbrist skattas i relation till negativ inverkan på fosterhjärnan. Skalan har använts i ett större antal undersökningar globalt gällande olika psykiatriska sjukdomar som schizofreni och bipolär sjukdom. Ämnen som psyko-obstetrik och -gynekologi och psyko-dermatologi har varit och är föremål för vetenskapliga undersökningar och doktorandarbeten. Jag disputerade 2002 med en avhandling om kvinnors ångest/stress under graviditeten och påverkan på fostret och graviditeten.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.