Presentation

Huvudfokus för vår forskning är utveckling av abstrakt tänkande och lärandeprogression i kemiundervisning. För att studera begreppsutveckling så analyserar vi lärande under alla skolåren, allt i ifrån barns tidiga naturvetenskapliga erfarenheter i förskolemiljöer till introduktionen av abstrakta begrepp på gymnasie och universitetsnivå. Forskningen bedrivs i både nationella och internationella samarbeten.

Publikationer