Presentation

Kim är doktor inom barn- och ungdomsvetenskap och postdoktor vid Centrum för sexologi och sexualitetsstudier vid Institutionen för socialt arbete. Hon undervisar på både grund och masternivå inom socialt arbete, sexologi och på lärarutbildningen. Hon föreläser även externt inom sina specialistområden för praktiker inom hälso och sjukvården, skolor, myndigheter och ideella organisationer. Kim har tidigare arbetat vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och har även föreläst vid Örebro universitet och Linköpings universitet inom rättsvetenskap och utbildningsvetenskap.

Kims tidigare forskning rör barn och ungas och utsatthet för sexualiserat och rasifierat våld på nätet. Hennes pågående forskning handlar om ungas förhandlingar om samtycke i digital sexuell kommunikation och om skolans ämnesövergripande område sexualitet, samtycke och relationer.

Kim har tidigare arbetat som barnrättsexpert och utredare för FNs generalsekreterares specialrepresentant för våld mot barn, statliga myndigheter och civilsamhället. Kim har där utrett frågor som rör barns rättigheter, våld mot barn, barn som hamnar i konflikt med lagen, barns utsatthet för rasism, sexuell exploatering av barn på nätet, samt pornografins inverkan på barn och unga. Kim är även en av regeringen utsedd expert inom en pågående Statlig Offentlig Utredning.