Presentation

I mitt avhandlingsarbete studerar jag hur barn- och familjesamtal (ink terapier) går till i praktiken. Jag är särskilt intresserad av hur barn utövar delaktighet och hur socialarbetare kan stötta barns delaktighet i dessa samtal.

Min data består av autentiska audiovisuella inspelningar av barn- och familjesamtal/terapisessioner och stimulated recall interviews med deltagarna i filmerna. Materialet analyserar jag med hjälp av Microanalysis of face-to-face dialogues och Constructivist grounded theory.

(https://academic.oup.com/bjsw/advance-article/doi/10.1093/bjsw/bcab248/6489370)