Presentation

Jag är doktorand i socialt arbete. Mitt avhandlingsarbete handlar om hur stödjande och terapeutiska barn- och familjesamtal går till i praktiken.