Fakta

Kontaktperson:
Kristina Edman
Finansiär:
  • Malmö universitet
Projektmedlemmar vid Mau:
Externa projektmedlemmar:
  • Anna W Gustafsson Lunds universitet
Samarbetspartners:
  • Per Linell
Projektperiod:
01 oktober 2018 - 01 oktober 2024
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Barns rätt till delaktighet i sammanhang som rör deras välbefinnande lyfts ofta fram, men hur barn utövar delaktighet och hur praktiker kan underlätta deras delaktighet i stödjande och terapeutiska samtal finns det begränsad forskning om.

I detta forskningsprojekt tittar vi på hur barn utövar delaktighet och hur praktiker stödjer deras delaktighet. Utifrån Constructivist Grounded Theory och Microanalysis of Face-to-Face Dialogues analyserar vi interaktionsprocesser i naturligt förekommande audiovisuella inspelningar av stödjande och terapeutiska sessioner inom socialtjänstens öppenvård och barn- och ungdomspsykiatrin. Genom att också intervjua barnen och praktikerna (samtidigt som de tittar på sin egen inspelning) inkorporerar vi även barnens och praktikernas perspektiv på ämnet.