Presentation

Jag arbetar på ämneslärarutbildningen (sve/sva) med särskilt intresse för vfu och fördjupningsarbeten. Min forskning rör språkliga aspekter av no-undervisning och disciplinary literacy.