Presentation

Har uppdrag som biträdande prefekt med ansvar för vfu och studentärenden.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.