Presentation

Har uppdrag som biträdande prefekt med ansvar för vfu och studentärenden.