Presentation

Jag arbetar på ämneslärarutbildningen (sve/sva) och har även uppdrag som biträdande prefekt med ansvar för vfu och studentärenden. Min forskning rör språkliga aspekter av no-undervisning och disciplinary literacy.