Presentation

Nick Baigent är doktorand med fokus på effekterna av vattenkraftprojekt i hela Georgien. Hans arbete tar ett flerdelat synsätt på effekterna på internationell, nationell och lokal nivå. Det är särskilt fokuserat på hur lokala befolkningar motstår internationell utveckling.