Collaborative Future Making tar sin utgångspunkt i mänsklighetens bristande förmåga att föreställa sig hur världen skulle kunna vara annorlunda.

  • Ett centralt begrepp är "critical imagination" (kritisk föreställningsförmåga). Det handlar om att ifrågasätta grundläggande antaganden, normer och strukturer med syftet att vidga våra perspektiv på vad som skulle kunna utgöra socialt, kulturellt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara framtider.
  •  
  • Forskargruppen utforskar hur vi kan föreställa oss dessa alternativa framtider, samt formerna för hur vi gemensamt kan utforma, testa och debattera dem. Den tvärvetenskapliga forskargruppen är verksam inom humaniora, design och samhällsvetenskap.
  • Läs mer om Collaborative Future-Making på den engelska webbplatsen
  • Anmäl ditt intresse för inbjudningar till olika arrangemang här