Kurs inom program, Förberedande utbildning
15 fup
Malmö dagtid 33%
31 augusti 2020 - 21 februari 2021
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 33%
31 augusti 2020 - 21 februari 2021
Malmö dagtid 33%
30 augusti 2021 - 20 februari 2022

Om kursen

Syftet med kursen är att studenten utvecklar färdighet och förmåga motsvarande delar av kurserna Matematik 1c, 2c och 3c.

Denna kurs ges som del av program:

Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

  • Taluppfattning
  • Grundläggande geometri
  • Algebra
  • Linjära och ickelinjära funktioner, ekvationer och olikheter
  • Grundläggande trigonometri med vektorer
  • Logaritmer och exponentialfunktioner
  • Funktioner och gränsvärden
  • Derivata med tillämpningar
  • Primitiva funktioner och integraler
  • Trigonometri för enhetscirkeln och trianglar

Behörighet

Behörighetskrav

Antagen till Naturvetenskapligt/tekniskt basår.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon tsstudent@mau.se