Kurs inom program, Förberedande utbildning
15 fup
Malmö | dagtid | 33%
29 augusti 2022 - 19 februari 2023

Om kursen

Syftet med kursen är att studenten utvecklar färdighet och förmåga motsvarande delar av kurserna Matematik 1c, 2c och 3c.

Denna kurs ges som del av program:

Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Antagen till Naturvetenskapligt/tekniskt basår.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt