Fristående kurs, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö kvällstid 50%
15 september 2021 - 8 november 2021
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Kursinnehåll

Kursen behandlar forskning om orsakerna till och konsekvenserna av marknadslogiker i skolan. Olika former av marknadisering tas upp i kursen såsom exempelvis friskolor, kommersiella företag och deras produkter samt konkurrens och mätning. Därutöver behandlas marknadsfrågan utifrån olika perspektiv: företagens, elevernas och lärarnas. Internationella utblickar på skolmarknaden ges inom ramen för kursen. Vidare diskuteras hur marknadsskolan är ett resultat av, och bidrar till, en förändrad syn på utbildning och lärande.

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen kräver förkunskaper motsvarande 90 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt en akademisk examen på grundnivå.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt