Om kursen

Kursen syftar till att ge studenterna förståelse av styrande förutsättningar och utgångspunkter för arkitektur och stadsplanering från både historiska och samtida exempel och med beaktande av hur vetenskaplig kunskap om den byggda miljön grundas. Studenterna utvecklar en grundläggande kunskap för att kunna planera och utforma samspelet mellan användare, byggnad och byggd miljö enligt principer för användbarhet och tillgänglighet. Genom kursen får studenterna insikter i byggnadsanvändarens behov för att bekvämt kunna nyttja den byggda miljön. Studenterna utvecklar även en grundläggande kunskap i att placera byggnader eller byggd miljö i förhållande till klimatmässiga, geografiska eller topografiska förhållanden.

Denna kurs ges som del av program:

Hållbar arkitektur och urban gestaltning

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Behörighetskraven inom naturkunskap uppfylls även med: Kemi 1, Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt