Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar en grundläggande färdighet i 3D-grafikprogrammering och introduceras i 3D-modellering.

Denna kurs ges som del av program:

Spelutveckling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Engelska kurs B eller motsvarande från svensk gymnasieskola samt minst 30 hp Datavetenskap inklusive kursen DA315A Objektorienterad spelprogrammering eller kurserna DA183A Objektorienterad programvaruutveckling I och DA184A Objektorienterad programvaruutveckling II.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt