Om kursen

I kursen utvecklar studenten de tankesätt, färdigheter, och prövar de modeller, metoder och verktyg som innefattas i begreppet systemutveckling. Studenten skapa sig därvid förståelse för begrepp och modeller inom området systemutveckling. Utöver detta övar studenten praktiska färdigheter för metoder och standarder som används inom utveckling av datorbaserade informationssystem samt spel. Kursen syftar även till att fördjupa studentens förmåga att programmera, samt att introducera studenten till projektarbete och att utveckla studentens förmåga att, med hjälp av en spelmotor, skapa, delta i och koordinera projekt inom datavetenskap.

Denna kurs ges som del av program:

Spelutveckling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

10 hp från DA315A Objektorienterad spelprogrammering (15 hp).

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt