Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 16 januari 2022
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdigheter inom objektorienterad programvarukonstruktion och programmering av datorer och ska ge erfarenhet av problemanalys, problemlösning, implementering samt dokumentation av programvara.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

  • problemlösningsstrategier,
  • statiska och dynamiska diagram för analys och modellering
  • Sanningstabeller som verktyg för att utvärdera booleska uttryck
  • strukturerad och objektorienterad programmeringsmetodik
  • strukturerad programmering
  • objektorienterad programmering
  • språkspecifika tillämpningar, t.ex. användning av klassbibliotek

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B.

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 7/A7.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt