Om kursen

En typisk spelmotor är designad som ett ramverk av programvarumoduler vars syfte är att underlätta utvecklingen av digitala spel, simulationer och andra typer av interaktiv media. Kursen syftar till att studenten utvecklar teoretisk förståelse för spelmotorarkitektur, samt praktiska förmågor i att arbeta med och utveckla delar av sådan programvara. Vidare utvecklar studenten utökad förståelse för teknik som förekommer i spelmotorer, och erfarenhet i att utveckla spel med understöd av en spelmotor.

Denna kurs ges som del av program:

Spelutveckling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

30 hp Datavetenskap inklusive kursen DA315A: Objektorienterad spelprogrammering (15 hp).

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt