Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
29 augusti 2022 - 6 november 2022

Om kursen

Kursens syfte är att studenten ska fördjupa och vidareutveckla kunskap, förståelse och förmåga gällande hållbar verksamhetsutveckling. Därutöver är syftet att studenten ska förberedas för arbete med verksamhetsarkitekturer och verksamheters beslutsstöd.

Denna kurs ges som del av program:

IT och ekonomi, kandidatprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Minst 30 hp slutförda inom huvudområdet informatik i programmet samt i kursen EK130A Individuell skriftlig tentamen ekonomistyrning (4,5 hp) och Individuell uppgift räkenskapsanalys (1,5 hp) slutförda.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt